Startsida

HP Rör AB bildades 1994 av Hans Pohl och Patrik Wiklund.
Vi utför arbeten gällande värmeväxlare, värme, industriledningar, fjärrvärme, sanitet, varmvattenberedare, pumpar, pannor och värmepumpar. 

HP Rör AB stöder unicef i kampen mot katastrofen i Filippinerna.